Vnútorné umývanie cisterien/silocisterien

Vnútorné čistenie:

 - Tlak vody
- Dezinfekcia
- Sterilné čistenie
- Umývanie s detergentom

Bezdotykové umývanie nádrží a interiéra je vykonané v súlade s postupmi ISO,HACCP a ďalšími požiadavkami zákazníkov. Využitie moderných čistiacich hláv, pracujúcich pod tlakom až 100 barov a vysokou teplotou (40 - 95 ° C) zaručuje čistotu v nádrži a  parou pri 120 ° C,aj jeho sterilitu.